CANVIS I DEVOLUCIONS

CANVIS

En el cas que el producte que ha demanat arribi en condicions deteriorades o defectuoses per causa del transport, serà canviat pel mateix producte en perfecte estat sense cap càrrec adicional, sempre que ens comuniqui la incidència abans de les 24 hores posteriors a la recepció del mateix.

Per canviar el producte adquirit, ha d'imprimir el formulari de canvi. En ell ha d'especificar el nou producte que desitja rebre i adjuntar el formulari al paquet de retorn. Un cop el rebem ens posarem en contacte amb vostè.

** Cristina Pujolràs joies només es fa càrrec de les despeses derivades del seu propi enviament.

DEVOLUCIONS

L'usuari té dret de substitució o devolució per el que podrà contactar amb Cristina Pujolràs joies a través del correu electrònic info@cpjoies.es i desistir de la compra en un termini no superior a quinze dies hàbils, comptats a partir de la recepció del producte.

El producte ens l’ha d’enviar pel mitjà que vostè desitgi a la següent adreça:
Cristina Pujolràs joies
C/Sant Rafel, 43
17800 Olot
Girona - Espanya

En el cas que desitgi tornar el producte haurà d'adjuntar el full de devolució degudament emplenat i una còpia de la factura que trobarà a l'interior del paquet.

En cas de devolució Cristina Pujolràs joies es compromet a la devolució de l'import pagat per l'usuari (costos d'enviament no inclosos) prèvia recepció dels articles a la nostra botiga, per a la seva revisió. La mercaderia ha d'estar sense usar, en el seu embalatge i precintes originals. Un cop comprovat, es procedirà al reintegrament de l'import (costos d'enviament no inclosos) en la mateixa modalitat en què es va efectuar la compra. El termini màxim per a l'abonament serà l'establert en la Llei.

L'usuari no tindrà dret de devolució quan el producte no es retorni en el seu embalatge i precinte original i quan el producte no estigui en perfecte estat. En aquest cas el paquet serà tornat al client cobrant-li els ports derivats d'aquest nou enviament.

Recordi:Tota peça personalitzada, gravada i / o ajustada a la mida no es canviarà.

Atenció!:Tota peça entregada portarà una etiqueta cpjoies de precinte de nou. En cas de voler retornar la peça l’etiqueta adhesiva ha de trobar-se en perfecte estat i sense haver estat manipulada.