FORMES DE PAGAMENT I PROCEDIMENT

L’usuari que adquireixi un producte a través de la botiga haurà d’efectuar el pagament mitjançant els següents sistemes:

  • PayPal.
  • Transferència bancària.S’ha de tenir en compte que en aquest cas, el període de lliurament es pot veure allargat degut a l’espera de la confirmació del pagament per part de l’entitat bancària.Cristina Pujolràs Gurt (Banc Sabadell)
    IBAN: ES63 0081 0111 0800 0157 4358
    ** Recordi afegir el número de comanda i el seu Nom i Cognoms al concepte
  • En el termini màxim d’un dia laborable, Cristina Pujolràs joies enviarà un correu electrònic a l’usuari, confirmant-li la comanda. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses de pagament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels productes a Cristina Pujolràs joies.
  • A Cristina Pujolràs joies li assegurem la confidencialitat de les seves dades i també que el pagament ha estat realitzat mitjançant un servidor segur.
  • Cristina Pujolràs joies arxivarà els documents electrònics en els que es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l’usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en llengua espanyola o catalana.
  • La confirmació de la comanda enviada per Cristina Pujolràs joies no té validesa com factura, només com a comprovant de compra. Cristina Pujolràs joies enviarà, junt amb el producte, la factura corresponent al mateix.