Informació general per a donar cumpliment a la Ley d'Internet 34/2002:


Titular: Cristina Pujolràs joies
N.I.F.: 77914554-F
Adreça: C/ Sant Rafel nº43, 17800 Olot, Girona (ESPANYA)
Telèfon: +34 972 26 87 14
E-Mail: info@cristinapujolrasjoies.com


Cristina Pujolràs joies es propietari del nom de domini i pàgines a Internet amb les que s'accedeix mitjançant l'adreça http://www.cristinapujolrasjoies.com