CONTRASENYES

Cristina Pujolràs joies facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal a la pàgina web. Aquestes contrasenyes serviran per l’accés als serveis prestats mitjançant el lloc web. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes amb la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, tots els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al lloc web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari. L’usuari es compromet a notificar a Cristina Pujolràs joies de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.