PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix que tots els elements de la botiga i cadascun dels seus productes, la informació i materials que s’inclouen en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia botiga online Cristina Pujolràs joies o de tercers, i que les condicions generals no li atribueixen respecte a tals drets de propietat industrial i intel·lectual i de cap altre dret diferent dels específicament contemplat en les mateixes.

Només en el cas que fos autoritzat per Cristina Pujolras joies o en el seu cas, per tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desmuntar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L’usuari ha d’utilitzar els materials, elements o informació a la que accedeixi a través de la utilització de la botiga únicament per les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.

L’usuari s’haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per Cristina Pujolràs joies o per tercers de la botiga.